Как да получите текущия език в Drupal 8 | Drupal 8

Как да получите текущия език в Drupal 8

Submitted by editor on Fri, 11/06/2015 - 10:57
Question

Как да се текущо избраният език (текущата страница или на езика на потребителя) на програмно в Drupal8 ?

Друпал 8

<код>//за да получите код език:
$language = \Drupal::languageManager()->getCurrentLanguage()->getId();
 

<код>//вземи заглавието на език:
$language =  \Drupal::languageManager()->getCurrentLanguage()->getName();
 

 

Друпал 7

global $language;
$language=$language->language;

Comments

Navneet Singh (not verified)

Sun, 01/15/2017 - 10:18

Drupal 7:

global $language;
// return lang code;
return $language->language;

Drupal 8:

return $language = \Drupal::languageManager()->getCurrentLanguage()->getId();

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.