Cum pentru a obține curent limba în Drupal 8 | Drupal 8

Cum pentru a obține curent limba în Drupal 8

Translation

The original text is written in English and This translation is Powered by Yandex.Translate. Please always refer to the english version.
Thank you for your comprehension.

Submitted by editor on Fri, 11/06/2015 - 10:57
Question

Cum să obțineți în prezent limba selectată (pagina curentă sau în limba utilizatorului) programatic în Drupal8 ?

Drupal 8

//Pentru a obține părerea cod:
$language = \Drupal::languageManager()->getCurrentLanguage()->getId();

//Pentru a obține numele limba:
$language =  \Drupal::languageManager()->getCurrentLanguage()->getName();

 

Drupal 7

global $language;
$language=$language->language;

Comments

Thonglanguage (not verified)

Fri, 08/18/2017 - 06:01

In reply to by editor

Bạn dịch như vậy cũng tốt lắm rồi, không có vấn đề gì hết. Bạn có thể xem thêm trên trang: https://thonglanguage.com

Navneet Singh (not verified)

Sun, 01/15/2017 - 10:18

Drupal 7:

global $language;
// return lang code;
return $language->language;

Drupal 8:

return $language = \Drupal::languageManager()->getCurrentLanguage()->getId();

Add new comment