Làm thế nào để có được ngôn ngữ hiện tại site 8 | Drupal 8

Làm thế nào để có được ngôn ngữ hiện tại site 8

Translation

The original text is written in English and This translation is Powered by Yandex.Translate. Please always refer to the english version.
Thank you for your comprehension.

Submitted by editor on Fri, 11/06/2015 - 10:57
Question

làm thế Nào để có được sự hiện được chọn ngôn ngữ (hiện tại trang hay dùng ngôn ngữ) lập trình ở Drupal8 ?

Drupal 8

//Để có được những lanuage mã:
$language = \Drupal::languageManager()->getCurrentLanguage()->getId();

 

//Để có được tên ngôn ngữ:
$language =  \Drupal::languageManager()->getCurrentLanguage()->getName();

 

Drupal 7

global $language;
$language=$language->language;

 

Comments

Thonglanguage (not verified)

Fri, 08/18/2017 - 06:01

In reply to by editor

Bạn dịch như vậy cũng tốt lắm rồi, không có vấn đề gì hết. Bạn có thể xem thêm trên trang: https://thonglanguage.com

Navneet Singh (not verified)

Sun, 01/15/2017 - 10:18

Drupal 7:

global $language;
// return lang code;
return $language->language;

Drupal 8:

return $language = \Drupal::languageManager()->getCurrentLanguage()->getId();

Add new comment